Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

A vállalkozás adatainak módosítása | MKIK

honlapján!

-

A vállalkozás adatainak módosítása

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásában szereplő adataikat az alábbiak szerint tudja módosítani:

·         Amennyiben az eredeti regisztráció során adott meg e-mail címet, úgy lehetősége van az adatokat elektronikusan (on-line) is módosítani.

Ennek menete a következő:

  1. El kell indítani az Internetes regisztrációs programot (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Registration)
  2. Az üres űrlapba KIZÁRÓLAG a vállalkozás adószámát kell beírni!
  3. Üres mezőbe kattintva a rendszer azonosítja a vállalkozást és felkínálja a módosítás lehetőségét.
  4. A megjelenő ellenőrző kód beírását követően a regisztrált e-mail címére értesítést küldünk a módosítási igény beérkezéséről.
  5. A megküldött e-mailben szereplő azonosító linkre kattintva kezdheti meg adatainak módosítását. A módosítás megkezdésére 2 óra áll rendelkezésére, ezt követően új módosítást kell kezdeményeznie a korábban leírtak alapján.
  6. Az adatok módosítását ellenőrzéssel, majd mentéssel véglegesítheti.
  7. A módosított adatokról új – beküldendő – nyomtatvány nem készül, a módosítás az on-line felületen jelenik meg.
  8. Módosított adatai az MKIK munkatársának jóváhagyásával kerülnek át az on-line nyilvántartásba.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy adószám módosítására elektronikusan nincs lehetőség, azt kizárólag a módosult adószámot tartalmazó cégkivonat másolatának megküldésével (kivreg@kivreg.hu) teheti meg. Természetesen ezzel egy időben a többi adat elektronikusan módosítható.

 

·         Amennyiben az eredeti regisztráció során nem adtak meg e-mail címet, úgy az elektronikus módosítás nem áll rendelkezésükre

A módosítás menete a következő:

  1. A székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarák munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre a szükséges módosítások elvégzésében. Elérhetőségeik és ügyfélfogadási idejük megtalálhatóak a www.mkik.hu oldalon. Az ügyintézéshez célszerű a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt magukkal vinni! A módosításokat meghatalmazott is elvégezheti, ebben az esetben meghatalmazás is szükséges!
  2. Az MKIK honlapján található nyomtatvány kitöltésével is elvégezheti a szükséges módosítást, ez megtalálható az alábbi linken, az oldal alsó részében: http://www.mkik.hu/index.php?id=4189. Az adatlap első oldala (alapadatok), valamint a módosult adatokat tartalmazó oldalak kitöltése kötelező! Kérjük, minden esetben adjon meg elérhetőségeket!

Javasoljuk, hogy adjon meg e-mail címet a későbbi módosítások elektronikus elvégzése érdekében.

 

A módosítás minden esetben díjmentes!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2013. január 1-jétől jelentős változások léptek életbe az Építési Törvényben!

Tájékoztatjuk, hogy az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint a végrehajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2013. január 1-től hatályos módosításával változnak az építőipari vállalkozó kivitelezői nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések.

 

Az egyik lényeges változás, hogy szigorodnak a bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségüket elmulasztó, kivitelezői tevékenységet folytatók bírságolására vonatkozó szabályok.

A változás lényege, hogy a bejelentés (változás bejelentés) elmulasztása és a tevékenység egyidejű folytatása esetén a bírság alkalmazása tekintetében nincs mérlegelési, a teljesítésre póthatáridőt biztosító lehetőség, a Korm. rendeletben meghatározott bírságot az MKIK-nak ki kell szabni.

 

Étv. 39. § (1) bekezdés: Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége.

(2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat,

a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik,

b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy - vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló - ilyen szakképesítésű szakmunkással, és

c) aki - a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével - vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult.

 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. (8) bekezdés: Az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. (5) bekezdés: Annak a vállalkozó kivitelezőnek, akit az MKIK 2013. január 1-jéig vett a vállalkozó kivitelezők nyilvántartásába és a tevékenység végzésére való jogosultságát olyan felelős műszaki vezető megnevezésével igazolta, akinek a foglalkoztatási módja vonatkozásában nem teljesül a 2013. január 1-jén hatályba lépett Étv. 39. § (2) bekezdés c) pontja szerinti követelmény, 2013. július 1-jéig van lehetősége az MKIK-hoz történő bejelentéssel eleget tenni e követelménynek.